اخبار دانشگاه
1396/2/24 يكشنبه قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از تاریخ 96/02/23 الی 96/02/24 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و از تاریخ 96/02/25 الی 96/02/27 کلیه دانشجویان در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند نسبت به انتخاب محل آزمون خود مطابق با ظرفیت اعلامی در مراکز اقدام نمایند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر