اخبار دانشگاه
1397/1/29 چهارشنبه ارزشیابی اساتید ارزشیابی اساتید نیمسال دوم97-96

ارزشیابی اساتید

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

امکان ارزشیابی اساتید در سامانه گلستان از تاریخ 28/01/97لغایت 05/03/97 فعال گردید. دانشجویان محترم میتوانند در مدت یادشده با مراجعه به سامانه گلستان و از مسیر ورود به منوی ارزشیابی استاد -----ارزشیابی------نسبت به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید خود اقدام نمایند .

لازم به ذکراست دانشجویانی مجاز به ارزشیابی هستند که پیشتر گزینه بله را برای حضور درکلاس درس استاد مورد نظر انتخاب نمایند .

با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هرچه بهتر آموزشی دانشگاه ، بایسته است دانشجویان به صورت پررنگ وبا رعایت جانب صحت وصداقت ، دراین ارزیابی شرکت نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر