اطلاعيه ها
انتخاب واحد
  • 1396/6/11 شنبه انتخاب واحد
    قابل توجه کلیه دانشجویان : انتخاب واحد نیمسال اول 97-96 از تاریخ 14/6 لغایت 23/6 می باشد . لذا انتخاب واحد بامراجعه به سایت گلستان وتسویه حساب بدهی قبلی امکان پذیر می باشد
اطلاعیه ها
1